2021-04-19

Samuel Persson ny ordförande för MPS

Samuel Persson, 58 år, från Lund valdes till ny styrelseordförande för den ideella sökorganisationen Missing People, MPS, vid deras årsmöte på söndagen.

Samuel Persson har varit engagerad i Missing People sedan 2015 då han för första gången var med vid en sökinsats. Han är i dag verksamhetsledare för MPS i Skåne och sedan två år tillbaka vice styrelseordförande för MPS på riksnivå. Samuel bor strax utanför Lund ihop med sina barn William, 19 år, och Ella, 16 år, och arbetar till vardags som säljansvarig på ett konsultbolag inom IT-branschen. Han har sedan tidigare ett stort samhällsengagemang och förutom MPS sitter han även som styrelseordförande för en insamlingsstiftelse vars syfte är att samla in pengar till barn på Sri Lanka och i Indien så att de får en bra skolgång och slippa fattigdom.

Som ny styrelseordförande hoppas han vara med och fortsätta den utveckling och den resa MPS gjort sedan organisationen bildades 2012.

– Vi har blivit en allt viktigare resurs och kraft att räkna med vid människors försvinnande. Den styrka och det engagemang som finns inom MPS visar på att vi i dag är en mycket viktig samhällsresurs, säger Samuel Persson.
Och tillägger;
–  Jag hoppas att vårt arbete nu också bidrar till att ännu fler företag ser oss som en viktig samhällspartner och stödjer oss så vi kan fortsätta med våra sökinsatser, fortsätta växa och skapa en ännu bredare plattform att verka utifrån. 

Samuel Persson efterträder Magnus Idebro, Nyköping, som varit styrelseordförande sedan 2016 och som nu fortsätter inom MPS, fast med fullt fokus som verksamhetsledare för region Öst. Vid årsmötet valdes Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, in som ny styrelsemedlem, medan det blev omval på Hasse Lagervall, Maria Langwall, Anna Stinger, Claes Salomonsson och Malin Thiel. 

FAKTA

• Missing People består ett 20-tal regionala avdelningar och täcker i stort sett hela landet.

• Förutom cirka 250 utbildade och professionella aktiva volontärer (s.k. grönvästar) finns ytterligare närmare 70 000 frivilliga personer i organisationens sökregister.

• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och gör inga hjälpinsatser utan att först fått polisens godkännande.

• Organisationen, som har 90-konto, får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och sponsring.


För intervju och mera information kontakta Samuel Persson på 0961-582710. Eller presskontakt Claes Salomonsson på 0708-10 24 02.