2022-03-23

Kompetensutveckling inom digital kommunikation

Vi vill ge ett stort varmt tack till Salgado som hjälpt vår organisation med kompetensutveckling inom digital kommunikation. Salgado är en digital kommunikationsbyrå som med sitt datadrivna arbetssätt utgår från en tydlig digital strategi. Tack vare Salgado kommer vi kunna ta del av det finansiella stödet som Google erbjuder ideella organisationer för att täcka upp för digitala annonseringskostnader.

Stort varmt tack till er!