2019-01-30

Tack till Clarion Hotel Stockholm

Varmaste tack vill vi ge till Clarion Hotel Stockholm som lät oss använda deras lokaler för en filminspelning om krisstöd.

Just nu håller Missing People på att se över hur vi kan förbättra vårt krisstöd till närstående och anhöriga. När människor försvinner lämnas närstående i chock och där kan vi som organisation bli ännu bättre på att möta människor i kris.

Stort tack till Clarion Hotel Stockholm som möjliggjorde denna inspelningsdag och vi ser fram emot att visa resultatet för våra professionellt aktiva volontärer.