2022-04-04

Två nya styrelseledamöter i Missing People

I helgen höll vi vårt årsmöte. Samuel Persson, Lund, omvaldes som ordförande, medan styrelsen fick två nya medlemmar i Ulrika Runge och Karl-Johan Lantz.

Ulrika Runge, Stockholm, jobbar i dag som digital strateg på biståndsorganisationen Diakonia, har en mångårig erfarenhet av fundraising och har arbetat över 15 år inom ideella sektorn. Hon kommer ursprungligen från Gråbo i Lerums kommun, men bor i dag i Segeltorp i Stockholm.

Karl-Johan Lantz är konsult inom försäljning och affärsutveckling på Kalel AB. Försäljning och affärsutveckling är också något han arbetat med i över 30 år, både nationellt och internationellt i olika bolag. Han är även aktiv som mentor och coach i föreningarna NemaProblema och MyDreamNow. Karl-Johan är född i Halmstad, men växelbor i dag mellan Täby norr om Stockholm och Borgholm på Öland.

Av årsredovisningen för 2021 framgår att vår jour under fjolåret tog emot 473 ärenden, varav 313 ledde till någon form av sökinsats. Flest ärenden hade Stockholm (67), följt av Skåne (37), Göteborg (32), region Öst (20), Halland (14), Gävleborg (13) och Dalarna (12). Totalt 97 032 insatstimmar gick åt till sökande efter försvunna personer. Under fjolåret etablerades också ett samarbete med Björn Ulvaeus, Lars Lerin, Jill Johnson, Gladys del Pilar och paret Anders och Johanna Lind Bagge i form av ambassadörskap.

– I år fyller vi tio år som organisation. Vi kommer att synas i en dokumentär och i flera tv-serier och hoppas under året att fortsätta växa som organisation med fler medlemmar, månadsgivare, sponsorer och inte minst aktiva volontärer. Vi behöver bli större då vi fyller en viktig samhällsfunktion, säger styrelseordförande Samuel Persson.