2022-12-16

Valberedningen söker nomineringar till styrelseuppdrag

Information från Missing Peoples valberedning
I bifogat dokument följer viktig information från Missing Peoples valberedning som önskar få in nomineringar på styrelseledamöter till det kommande årsmötet den 16 april 2023. 

Vår värdegrund och våra värdeord
Missing People är en demokratisk och inkluderande ideell organisation som värnar om allas lika värde och lika rättigheter. Våra värdeord Omtanke, Engagemang och Professionalism ligger till grund för vår uppförandekod och ger tydliga riktlinjer för hur vi ska agera. Vår vision är att ingen skall försvinna utan att hittas.

Missing People har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Klicka här för att läsa fullständig information från valberedningen och vilka kompetenskrav vi söker. Sista dag att nominera är den 15 januari 2023 och du skickar din nominering till valberedning@missingpeople.se