2022-02-25

Valberedningen presenterar styrelsekandidater

Information från Missing Peoples valberedning

Inför kommande verksamhetsår har vi i valberedningen valt att arbeta utifrån det arbete som sittande styrelse gjort och påbörjat under verksamhetsåret 2021. 

Nuvarande styrelse har som ett team gjort ett gediget arbete vilket resulterat i stora positiva resultat för föreningen. Trots detta är det mycket arbete kvar. Valberedningen tror därför att det är i föreningens bästa att göra så lite förändringar som möjligt. Vi har valt att i vårt förslag ersätta de som avsagt sig fortsatt styrelsearbete med nya förmågor som vi tror kan bidra med sina erfarenheter, driv och kunskaper. 

De kriterier valberedningen haft som utgångspunkt presenteras nedan och samtliga ledamöter skall uppfylla villkor 1 och 7. När det gäller de övriga kriterierna så skall styrelsen som grupp gemensamt ha kvalifikationer att motsvara dessa för att utgöra ett bra team. Valberedningen har i intervjuer med de föreslagna försäkrat sig om att kriterierna nedan uppfylls. Vi överlämnar nu vårt förslag till årsmötet med förhoppningen att årsmötet skall anta förslagen. 

Styrelsen sammantaget ska ha följande kompetenser/förutsättningar: 

1. Uppfylla kraven från svensk insamlingskontroll (på årsmötet kunna uppvisa godkänd UC-kontroll) 

2. Erfarenhet från styrelsearbete i förening, större organisation eller företag 

3. Erfarenhet från någon av de viktiga delarna som marknadsföring, insamling, press och PR, kommunikation, företagsförsäljning eller strategisk ekonomi 

4. Bred samhällskännedom 

5. Goda näringslivskontakter 

6. Ett brinnande intresse att vilja driva föreningen i rätt riktning enligt den föreslagna verksamhetsplanen 

7. Medlem i föreningen 

8. Förvalta och ta till vara det ekonomiska värdet av varumärket Missing People Sweden. 

Läs fullständig presentation av kandidaterna här.