Testamentesgåva Ditt arv kan rädda liv och återförena familjer

s

Ett sätt att göra det möjligt för fler människor att hitta hem och återförenas med sina anhöriga är att skriva in Missing People i ditt testamente. Du kan välja att testamentera ett valfritt belopp eller en andel av ditt arv.

Att skriva testamente

För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt krävs att:

- Du själv har undertecknat testamentet med namn, ort och datum.

- Din namnteckning bevittnas av två personer som närvarar när du undertecknar. De behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Vittnena får inte ärva dig.

Väljer du att testamentera till Missing People behöver du uppge organisationsnummer 802463-5867.

 

Kontakt


info@missingpeople.se