Testamentesgåva Ditt arv kan rädda liv och återförena familjer

Ett sätt att göra det möjligt för fler människor att hitta hem och återförenas med sina anhöriga är att skriva in Missing People i ditt testamente. Du kan välja att testamentera ett valfritt belopp eller en andel av ditt arv.

Att skriva testamente

För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt krävs att:

- Du själv har undertecknat testamentet med namn, ort och datum.

- Din namnteckning bevittnas av två personer som närvarar när du undertecknar. De behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Vittnena får inte ärva dig.

Väljer du att testamentera till Missing People behöver du uppge organisationsnummer 802463-5867.

 

Kontakt

Hannah Pilfalk
hannah.pilfalk@missingpeople.se